0963628225

MẶT BẰNG N01T6

Mặt Bằng Tầng 7 - 15, Tầng 27

Mặt Bằng Tầng Căn Hộ Duplex

Mặt bằng N01T6 tầng 28-30-32-34-36-38
Mặt bằng N01T6 tầng 29-31-33-35-37-39
Mặt bằng N01T6 tầng 40-42-44
Mặt bằng tầng N01T6 tầng 41-43-45
Close Menu