0963628225

THIẾT KẾ CĂN HỘ DUPLEX

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 28-35 ​

THIẾT KẾ CĂN HỘ 01 ( TẦNG 28 - 35)

THIẾT KẾ CĂN HỘ 01 ( TẦNG 28 – 35) 

 • Tổng diện tích : 252,5 m2 
 • Diện tích tầng 1 : 142,3 m2 
 • Diện tích tầng 2 : 109,3 m2
 • Số lượng phòng ngủ : 05 
 • Số lượng phòng vệ sinh : 04

THIẾT KẾ CĂN HỘ D02 ( TẦNG 28-35)

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 ( TẦNG 28-35 ) 

 • Tổng diện tích : 252,5 m2 
 • Diện tích tầng 1 : 142,3 m2 
 • Diện tích tầng 2 : 109,3 m2
 • Số lượng phòng ngủ : 05 
 • Số lượng phòng vệ sinh : 04

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 40 - 45

THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 DUPLEX ( TẦNG 40 - 45)

THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 ( TẦNG 40 – 45 ) 

 • Tổng diện tích : 252,5 m2 
 • Diện tích tầng 1 : 142,3 m2 
 • Diện tích tầng 2 : 109,3 m2n
 • Số lượng phòng ngủ : 05 
 • Số lượng phòng vệ sinh : 04

THIẾT KẾ CĂN HỘ 04 DUPLEX ( TẦNG 40 - 45)

THIẾT KẾ CĂN HỘ 04 ( TẦNG 40 – 45 ) 

 • Tổng diện tích : 252,5 m2 
 • Diện tích tầng 1 : 142,3 m2 
 • Diện tích tầng 2 : 109,3 m2n
 • Số lượng phòng ngủ : 05 
 • Số lượng phòng vệ sinh : 04
Close Menu